← Värmlands att-göra-lista

Akademin för smart specialisering

Region Värmland och Karlstads universitet driver tillsammans Akademin för smart specialisering, en plattform för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet. 

Akademin för smart specialisering ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna, och den ska stärka de värmländska forskningsmiljöerna. Ett av målen är att forskningen vid universitetet ska vara av så hög kvalitet att de drar in mer externa medel.

Begreppet ”Smart specialisering” handlar om att finna områden som en region redan är stark inom och där det finns möjlighet att bli internationellt konkurrenskraftig. Sex sådana områden pekas ut i Värmlands forsknings- och innovationsstrategi, en understrategi till Värmlandsstrategin:

  • Värdeskapande tjänster
  • Skoglig bioekonomi
  • Digitalisering av välfärdstjänster
  • Avancerad tillverkning och komplexa system
  • Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser
  • Systemlösningar med solel

Akademin för smart specialisering är en viktig del av Värmlandsstrategins genomförande. Akademin stärker det prioriterade området Fler och starkare företag och konkretiserar åtgärden Mer forskning och innovation.

Akademin ska styras gemensamt av Karlstads universitet och Region Värmland och den ska fungera som en mötesplats för forskare, företag, samhällsaktörer, finansiärer och entreprenörer. Genom att man kopplar ihop forskning, innovation och utbildning ska Akademin också rusta studenterna vid Karlstads universitet så att de efter avslutad utbildning ska komma ut i det värmländska näringslivet och där driva utveckling inom de sex prioriterade områdena.

 

Styrkor: Skog Internationellt näringsliv Karlstads universitet

Prioriterat område: Fler och starkare företag

Status: Pågående