← Värmlands att-göra-lista

Analys av företagens behov på tågsträckan Stockholm – Oslo

Nu gör Handelskammaren Värmland, tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, en unik övergripande analys av vad företagen har behov av på
tågsträckan mellan Stockholm och Oslo.

Genom en stor enkätundersökning vill Handelskamrarna i Värmland och Mälardalen ta fram en övergripande bild av näringslivets behov vad gäller
tåg mellan Stockholm och Oslo – såväl kortsiktiga, nutida behov som långsiktiga framtida behov – sett till affärsresor, pendling och gods.

Handelskammaren Värmlands medlemmar lyfter järnvägen mellan Stockholm och Oslo som en mycket viktigt sträcka för att de ska kunna verka och växa i Värmland. Detsamma gäller i Handelskammaren Mälardalen. Genom att gå ut brett, över regiongränsen och därmed samla två starka mellanmarknader, kommer företagens behov att bli ännu tydligare.

Undersökningens resultat kommer att vara ett verktyg för de båda handelskamrarnas fortsatta arbete samt samtal med politiker och beslutsfattare för bättre kommunikationer på stråket Stockholm-Oslo.

Arbetet beräknas vara klart september/oktober 2016.

Ansvarig part: Handelskammaren Värmland

Styrkor: Internationellt näringsliv Karlstad Länken till Oslo

Prioriterat område: Fler och starkare företag Bättre kommunikationer

Status: Avslutat