← Värmlands att-göra-lista

Bredbandsutbyggnad i Värmland

I enlighet med bredbandsstrategins handlingsplan har Region Värmland under 2015 skickat in en första ansökan till Tillväxtverket för att med hjälp av medel från Region Värmland, kommunerna samt ERUF-medel bygga ut bredband på landsbygden i Värmland och därmed arbeta mot att nå målet om  att alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020.

Minst tre ERUF-ansökningar kommer att skickas in fram till 2020. Den första ansökan blev beslutad av strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige den 16 december 2015, vilket betyder att fem kommuner i Värmland; Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad och Torsby får dela på drygt 30 miljoner kronor från regionalfonden för att bygga ortssammanbindande fibernät på landsbygden.
Tillsammans med Region Värmlands och kommunernas medfinansiering blir totalsumman drygt 61 miljoner kronor. För närvarande arbetas det med förberedelserna inför ansökan 2, som troligtvis kommer att skickas in i februari-mars 2016.

Fler spår

Länsstyrelsen i Värmland har genom Landsbygdsprogrammet 170 miljoner kronor för programperioden 2014-2020 att fördela för att bygga s.k. accessnät på landsbygden. Accesnätet tar vid där det ortssammanbindande slutar och Landsbygdsprogrammets pengar är inriktade mot slutanvändare, det vill säga hushåll och företag på landsbygden.

Ansvarig part: Region Värmland

Prioriterat område: Bättre kommunikationer

Status: Pågående