← Värmlands att-göra-lista

Business Värmland

Business Värmland är ett funktionellt etableringsstöd som skapar förutsättning för tillväxt, förnyelse och konkurrenskraft i det värmländska näringslivet.

Projektet, som inleddes 2015, arbetar med etableringsfrågor men även med att öka kontaktytor mot norska marknaden och öppna för möjligheter till export. Business Värmland ska under tre år bygga upp en stadigvarande organisation som positionerar Värmland som en ledande affärsregion.

Ansvarig part: Innovation Park

Styrkor: Länken till Oslo

Prioriterat område: Fler och starkare företag

Status: Pågående