← Värmlands att-göra-lista

En testbädd i verkligheten

Projektet syftar till att skapa en arena, en ”testbädd i verkligheten” för att med ny och framtida teknologi utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter kopplat till digitala innovationer, kreativt tänkande och tekniskt utveckling.

Testbädden utgörs av operativa verksamheter i kommuner, landsting och andra samhällsnyttiga tjänsteproducenter i form av sjukhus, vård- och omsorgsenheter, akutverksamheter, hemtjänst, skola/utbildning, social-, äldre-, och barnomsorg m.m. Verksamheterna ställs till förfogande för att i skarp miljö, testa och utvärdera informationsteknologiska innovationer, idéer och tekniklösningar utifrån problem och behov som identifieras i verksamheterna.

Målet med projektet är att skapa en innovationsdriven utveckling av offentlig sektor och genom samverkan med näringslivet stärka regionens ICT-företag.

Ansvarig part: Compare Karlstad

Prioriterat område: Fler och starkare företag

Status: Pågående