← Värmlands att-göra-lista

Entreprenörskapsstrategi

Vi behöver fler entreprenörer i Värmland. Därför har Region Värmland tagit fram en strategi för att uppmuntra till ökat entreprenörskap, en strategi för hur vi ska jobba för fler entreprenörer.

Värmlandsstrategin är en paraplystrategi som pekar ut vad vi behöver göra, men inte hur. Därför kopplas befintliga och kommande handlingsplaner och strategier inom flera områden till Värmlandsstrategin för att konkretisera åtgärderna.

Entreprenörskapsstrategin lyfter upp både attitydfrämjande arbete, bilden av Värmland, effektivitet samt ett attraktivt stödsystem som strategiska fokusområden.

Ansvarig part: Region Värmland

Styrkor: Internationellt näringsliv

Prioriterat område: Fler och starkare företag

Status: Avslutat