← Värmlands att-göra-lista

Ett jämställt Värmland

Länsstyrelsen i Värmland har med sajten Ettjamstalltvarmland.nu tagit nästa steg i arbetet med att nå visionen ”Ett jämställt Värmland”. Genom ett enkelt anslutningssystem kan stora och små aktörer visa upp, ansluta och utveckla sitt jämställdhetsarbete.

På knappt en månad har över 50 organisationer valt att ansluta sig på www.ettjamstalltvarmland.nu. Och fler ska det bli! Under 2016 kommer det att hända mycket inom jämställdhetsarbetet i Värmland. Under 2016 kommer vi inte bara att arbeta med att samla fler i detta arbete utan även vidareutveckla de verktyg och metoder som vi har. Vi kommer också att arbeta mer med goda exempel och arbeta fram en ny version av jämställdhetsstrategin för Värmlands län.

Ansvarig part: Länsstyrelsen Värmland

Styrkor: Välkomnande och öppet

Prioriterat område: Livskvalitet för alla Fler och starkare företag

Status: Pågående