← Värmlands att-göra-lista

Filmskapande i Grums

I projektet använder man filmen som ett redskap för att kommunicera och relatera till sin nya livssituation, skapa mening och ha kul. Målgruppen är nyanlända ungdomar boende på HVB-hem. Projektet syftar till att ge individerna en möjlighet till kontaktytor med orten de bor på och till andra barn, ungdomar och vuxna. Projektet har sin verksamhet i kulturskolans lokaler i Grums där även en filmverksamhet inom ramen för kulturskolan ska påbörjas. Förhoppningen är att deltagarna blir en del av kulturlivet i Grums.

Projektet går i linje med Värmlandsstrategin och det prioriterade området Livskvalitet för alla. Länet behöver ett rikare kulturliv och en åtgärd är då att stärka och utveckla fler mötesplatser och arenor för kreativ verksamhet, särskilt för barn och unga. Det är också viktigt att utveckla det aktiva deltagandet i kulturlivet.

Inom projektet arbetar filmpedagogen Mustafa Hashimi som tidigare använt film som verktyg i arbetet med jämställdhet och mänskliga rättigheter i Afghanistan. Där har han också arbetat med social integration för unga. Förhoppningen nu inom projektet är att få deltagarna att förstå hur man kan göra en bra film. Att deltagarna förstår att film är ett verktyg som kan representera egna känslor. Att filmskapande kan skapa förutsättningar för att kommunicera och relatera till sin nya livssituation, skapa mening och vara kul.

Projektet går också i linje med strategins styrka Välkomnande och öppet. Värmland ska jobba för fokus på barns och ungas möjligheter till att leva ett gott liv. Värmland behöver också arbeta med attityder och öppenhet vad gäller inflyttning och integration. Projektet går också i linje med styrkan Berättartraditionen då de syftar till att visa på kulturen som ett värde i sig, kulturskapandets påverkan på individen och samhället.

Projektet pågår augusti 2015 till januari 2016.

Ansvarig part: Region Värmland

Styrkor: Berättartraditionen Välkomnande och öppet

Prioriterat område: Livskvalitet för alla

Status: Avslutat