← Värmlands att-göra-lista

Kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla nya tankar och idéer? Vill du ha möjligheten att bidra till innehållet i utbildningen av framtidens arbetskraft? Vill du öppna upp dörrar till oväntade samarbeten och framtida rekryteringar genom att vara synlig som arbetsgivare på universitetet?

Tillsammans med Karlstads universitet bjuder Handelskammaren in till en förmiddag med fokus på kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft!
Oavsett storlek eller bransch kan ditt företag ha mycket att vinna på ett samarbete med Karlstads universitet, både genom att dra nytta av och bidra till den forskning och utbildning som bedrivs på universitetet.

Du möter företag som Cellcomb AB, Löfbergs, Nordmarkens Fasader AB och Ventisol Brandventilationer AB, som alla redan idag har ett etablerat samarbete med universitetet. Kom och hör dem berätta om sina erfarenheter.

Självklart träffar du också studenter och representanter från Karlstads universitet som ger konkreta förslag kring hur ett samarbete kan se ut – i allt från praktikplatser till forskningsuppdrag.

Program

09:30 Registrering och kaffe
10:00 Studio. Samtal med Bo Edvardsson, vice rektor med ansvar för näringslivssamverkan, Håkan Spjuth, enhetschef externa relationer och Camilla Johannesson, vd Karlstads universitets Uppdrags AB. Inspel och diskussioner.

Kortare fikapaus

11:00 Studio. Samtal med företrädare från Cellcomb AB, Löfbergs, Nordmarkens Fasader AB, Ventisol Brandventilationer AB, som alla redan idag har ett etablerat samarbete med universitetet och hör dem berätta om sina erfarenheter. Här möter du också studenter.  Inspel och diskussioner.

12:00 Slut för dagen

Ansvarig part: Handelskammaren Värmland

Styrkor: Internationellt näringsliv Karlstads universitet

Prioriterat område: Fler och starkare företag Höjd kompetens på alla nivåer

Status: Avslutat