← Värmlands att-göra-lista

Konstsamtal i vården

Årjäng kommun har tillsammans med Arvika kommun och Forshaga kommun startat projektet Konstsamtal i vården i samarbete med Konstfrämjandet.

En låda med konst tas fram och förmedlas till olika boenden. En konstpedagog samt två konstnärer på varje ort har engagerats. Runt konsten ska sedan samtal föras.

Konstsamtal ger möjlighet för personal och vårdtagare inom vården och omsorgen att tillsammans se på och diskutera konst. Detta leder i sin tur till nya intryck, diskussioner och gemensamma erfarenheter för deltagarna. Genom att gemensamt betrakta och associera kring konst tränas minne och sociala förmågor. Samtidkonst är en bra utgångspunkt eftersom den är öppen för tolkning. Det kan också stärka ”vikänslan” hos de boende/personal.

Projektet inleddes 2015 och man hoppas att konsten kan vara på plats på berörda boenden under januari och februari.

Styrkor: Berättartraditionen

Prioriterat område: Livskvalitet för alla

Status: Avslutat