← Värmlands att-göra-lista

Matregionen Värmland

Nifa, branschförening för värmländska matföretag, driver för närvarande ett treårigt EU-projekt, ”Matregionen Värmland”. Huvudmålet med projektet är att öka lönsamheten och innovationsgraden för de värmländska matföretagarna genom affärsutveckling, bättre samverkan och tydligare profilering av Värmland med hjälp av matens identitet och ursprung. 

Är du matföretagare som vill ta fram nya värmländska produkter, utvecklas, öka din lönsamhet och skaffa nya samarbetspartners ? Då är Nifas projekt Matregionen Värmland något för dig.
Projektet arrangerar produkt- och affärsutvecklingsprocesser, kunskapsseminarier, nätverksträffar och studieresor. Vill du veta mer eller prenumerera på nyhetsbrevet, besök nifa.se

Projektet finansieras utöver EU:s regionalfond av Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstad, Kristinehamn, Kil, Hagfors, Säffle, Filipstad och Årjäng.

Ansvarig part: NIFA

Prioriterat område: Fler och starkare företag

Status: Pågående