← Värmlands att-göra-lista

Öppenhet – Ja tack!

Den 7 december 2015 startade en kampanj för att minska främlingsfientlighet och underlätta möten mellan Karlstadsbor och nyanlända. Vi vill visa att Karlstad är en stad som är öppen för det som är nytt och annorlunda.

Kampanjen består av två delar:

  • Webbplatsen varmtvälkommen.se – en mötesplats där gamla och nya Karlstadsbor kan anmäla sig för att mötas och lära känna varandra utifrån intresse. Även föreningar och företag kan anmäla sig på sidan.
  • Klisterdekalen med texten ”Öppenhet – ja tack” som skickades till alla Karlstadsbor den 7 december tillsammans med ett brev från kommunstyrelsens ordförande med uppmaningen att hjälpa till att hälsa de nyanlända välkomna till Karlstad genom att sätta upp dekalen på sin dörr eller brevlåda och gå in och anmäla sig på webbplatsen varmtvälkommen.se. Det skickas även ut ett liknande brev till nyanlända på deras språk.

Syftet: Det är värdefullt att Karlstad tar emot nyanlända och det är viktigt att de får ett bra mottagande. I Karlstad ska alla känna sig varmt välkomna oavsett ursprung, religion eller kön. Karlstad är en stad som är öppen för det som är annorlunda och ser att människor från olika kulturer kan berika stadens utveckling.

Mål: Minska främlingsfientlighet och underlätta möten mellan Karlstadsbor och nyanlända. Visa att Karlstad är en stad som är öppen för det som är nytt och annorlunda.

Ansvarig part: Karlstads kommun

Styrkor: Internationellt näringsliv Välkomnande och öppet Karlstad

Prioriterat område: Fler och starkare företag Höjd kompetens på alla nivåer Livskvalitet för alla

Status: Avslutat