← Värmlands att-göra-lista

Rotary Karlstad Integration

De fem klubbarna med ca 350 medlemmar har gemensamt bildat en arbetsgrupp för att tillsamens bidra till en bättre integration av nyanlända.

Till att börja med har vi bestämt oss för att fokusera på att ge nyanlända med uppehållstillstånd tillgång till våra medlemmars
kompetenser och kontaktnät genom att erbjuda branschmentorer. Med det menar vi en personlig kontaktperson (eller kanske två) med kunskaper och kontakter om det yrkesområde eller den bransch som den nyanlända själv har erfarenhet av eller vill in i.

Vi hoppas att med tiden utveckla fler sätt att bidra till snabb och bra integration.

Vi gick under september 2016 in i aktiv fas med mentorskapsprogrammet och avser att fortsätta så länge det känns meningsfullt.

Ansvarig part: De fem Rotaryklubbarna i Karlstad

Styrkor: Välkomnande och öppet Karlstad

Prioriterat område: Livskvalitet för alla Fler och starkare företag Höjd kompetens på alla nivåer

Status: Pågående