← Värmlands att-göra-lista

Schyst! Jämlik kommunikation

Väldigt många arbetar med kommunikation i någon form, även om vi inte tänker på det. Du och många fler skriver e-post och brev, inbjudningar, rapporter, handlägger ärenden, förbereder digitala presentationer, deltar i diskussioner, producerar innehåll till hemsidor och trycksaker, programblad och annonser. Syftet med Schyst! är att inspirera till ett språk- och bildbruk som inte förstärker eller befäster stereotyper. Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild.

Handboken togs fram under 2012. Under 2015 togs också ett antal övningar fram som presenteras i Schyst! arbetsmaterial som finns tillgängligt för nedladdning på hemsidan. Ett sätt att ytterligare stärka arbetet runt hur vi kan kommunicera jämlikt.

Intresset för handboken har varit stort. I slutet av 2015 hade cirka 15 000 exemplar beställts, av såväl medlemmar som organisationer som Försvarmakten, Ica och Språkrådet. PDF-versionen var under 2015 den mest nedladdade PDF:en på Region Värmlands hemsida.

Region Värmland har utöver att distribuera handboken försökt delta och själva initiera olika tillfällen för att sprida kunskap om jämlik kommunikation och Schyst!, inom och utanför den egna organisationen.

Urval av de utförda aktiviteterna:

  • Arrangerade en Schyst!-konferens för personer inom tillväxt- och utvecklingsfrågor, kommunikation och marknadsföring.
  • Tema Välkomnande och öppet på en stor medarbetardag för Region Värmland
  • Två seminarier om Schyst! på Tillväxtverkets konferens Öppna upp
  • Utbildning i schyst kommunikation på Tillväxtverkets kommunikationsenhet.
  • Medverkat vid flertalet mässor med monter på temat Schyst kommunikation

För att Värmland ska fortsätta att attrahera inflyttare och uppfattas på ett positivt sätt behöver Värmland fortsätta arbeta med attityder och öppenhet, och lyfta frågan som en framtidsfråga. Arbetet med handboken Schyst!, arbetsmaterialet och övriga aktiviteter konkretiserar Värmlandsstrategins styrka Välkomnande och öppet.

Ansvarig part: Region Värmland

Styrkor: Välkomnande och öppet

Prioriterat område: Livskvalitet för alla

Status: Avslutat