← Värmlands att-göra-lista

Smaka på Värmland

Som en del i förverkligandet av regeringens vision om Sverige som matland och för att stärka de lokala producenterna arrangerar Hushållningssällskapet, på initiativ av Landshövdingen i Värmland, årligen en årlig stor regional matfestival i Värmland. En mäktig manifestation av lokal värmländsk mat producerad på värmländska råvaror.

Sverige – det nya matlandet var en vision som lades fram 2008 av regeringen och jordbruksminister Eskil Erlandson. Matlandet handlar om god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd. Det handlar också om sysselsättning och nya företag, minst tio tusen nya jobb, en fördubbling av livsmedelsexporten och fler turistnätter på landsbygden. Som en del i förverkligandet av denna vision tog Landshövdingen i Värmland initiativ till en stor regional matmässa i Värmland 2011. Mässan blev en stor succé och en mäktig manifestation av lokal värmländsk mat producerad på värmländska råvaror.

Från 2011 till 2015 har besökarantalet ökat från 7 000 till över 17 000 och i våra enkäter kan vi se att flertalet tycker att närproducerad mat är viktigt och att mässan i sin tur är betydelsefull för den lokala produktionen och konsumtionen. Under dessa fem år har vi inte bara sett en ökning av antalet mässbesökare, utan även fler och starkare matproducenter och nya samarbeten mellan olika företag, branscher och yrkeskategorier. Vi vet att affärmöjligheter skapats och inspiration flödat. De medverkande utställande företagen har också kunnat se en ökad efterfrågan av sina produkter efter mässornas genomförande vilket inneburit en varaktig tillväxtökning.

Från 2013 har vi valt att lyfta fram arrangemanget som en festival snarare än en marknad eller mässa. Smaka på Värmland handlar idag inte bara om konsumtion, utan även om upplevelser, ny kunskap och nya matupptäckter.

Genom fortgående arbete med arrangemanget har Smaka på Värmland vuxit utanför sida ramar i fråga om tid och rum. Vårt mål är att inspirera och möjliggöra värmländska matupptäckter 365 dagar om året, något som möjliggjorts genom bland annat hemsida och sociala medier.

Ansvarig part: Hushållningssällskapet

Prioriterat område: Livskvalitet för alla Fler och starkare företag

Status: Pågående