← Värmlands att-göra-lista

Värmland i framtiden

Värmland i framtiden var en konferens för dig som på något sätt arbetar med frågor som påverkar den regionala utvecklingen. Dagen tog avstamp i Värmlandsstrategin 2014-2020 och utgjorde ett tillfälle för avstämning gentemot de 33 mål som Värmland jobbar mot men också ett tillfälle till ny kunskap om hur vi kan ta oss an våra utmaningar. 

Den 19 oktober 2016 arrangerade Region Värmland en konferens som en del i arbetet med genomförandet av Värmlandsstrategin, den framtidsplan och riktning för Värmland som antogs av regionfullmäktige för tre år sedan.

Under dagen tydliggjordes hur skogen, berättartraditionen, närheten till Norge och digitaliseringen har stor potential att påverka Värmlands fortsatta utveckling, om vi kan kraftsamla runt dem.

Just  vad Värmlands världsledande skogsindustri och spetsforskning kan göra för Sveriges omställning till bioekonomin och hur Norges omställning från oljeland kan gynna Värmland stod i fokus.

På plats under dagen fanns cirka 200 deltagare, representanter från Region Värmlands medlemmar kommunerna och Landstinget men också flertalet näringslivsaktörer och organisationer.

Ansvarig part: Region Värmland

Styrkor: Skog Berättartraditionen Länken till Oslo Välkomnande och öppet Karlstads universitet Karlstad

Prioriterat område: Livskvalitet för alla Höjd kompetens på alla nivåer Fler och starkare företag Bättre kommunikationer

Status: Avslutat