← Värmlands att-göra-lista

Värmland läser

Läsförståelsen sjunker och framför allt unga läser allt mindre. Läsandet ligger till grund för mycket och påverkar såväl studier som arbetsliv. Därför har satsningar på läsfrämjande blivit allt viktigare. Region Värmland vill bidra till att öka läsandet hos såväl ung som gammal. I november inleds därför kampanjen Värmland läser.

Värmland läser vill bidra till ökad läslust och få fler att upptäcka litteraturens värld, men också uppmärksamma att det finns många olika former av berättande. Att utveckla Värmlands starka berättartradition, en av de åtta utpekade styrkorna i Värmlandsstrategin, är en av utgångspunkterna för kampanjen.

Vi ska i arbete med kampanjen utse läsambassadörer, stimulera till samverkan och ordna konferenser för att inspirera. Vi kommer att samarbeta med andra aktörer som också vill gynna ett ökat läsande, som bibliotek, skolor, föreningsliv, näringsliv med flera. Målet är att hela Värmland ska fyllas av läsinspiration. På kampanjsidan värmlandläser.se kommer den som vill att kunna följa alla aktiviteterna.

Kampanjen avslutas på Värmländsk bokmässa på Karlstad CCC 27–28 november 2015, då vi bland annat bjuder in till Värmlands största bokcirkelträff!

Värmland läser genomförs av Region Värmland i samverkan med alla intresserade aktörer och med stöd av Statens kulturråd.

Ansvarig part: Region Värmland

Styrkor: Berättartraditionen

Prioriterat område: Livskvalitet för alla Höjd kompetens på alla nivåer

Status: Avslutat