Analys av företagens behov på tågsträckan Stockholm – Oslo

Nu gör Handelskammaren Värmland, tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, en unik övergripande analys av vad företagen har behov av på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo. Genom en stor enkätundersökning vill Handelskamrarna i Värmland och Mälardalen ta fram en övergripande bild av näringslivets behov vad gäller tåg mellan Stockholm och Oslo – såväl kortsiktiga, nutida behov som långsiktiga framtida behov […] Läs mer

Konstsamtal i vården

Årjäng kommun har tillsammans med Arvika kommun och Forshaga kommun startat projektet Konstsamtal i vården i samarbete med Konstfrämjandet. En låda med konst tas fram och förmedlas till olika boenden. En konstpedagog samt två konstnärer på varje ort har engagerats. Runt konsten ska sedan samtal föras. Konstsamtal ger möjlighet för personal och vårdtagare inom vården och omsorgen att tillsammans se […] Läs mer

Öppenhet – Ja tack!

Den 7 december 2015 startade en kampanj för att minska främlingsfientlighet och underlätta möten mellan Karlstadsbor och nyanlända. Vi vill visa att Karlstad är en stad som är öppen för det som är nytt och annorlunda. Kampanjen består av två delar: Webbplatsen varmtvälkommen.se – en mötesplats där gamla och nya Karlstadsbor kan anmäla sig för att mötas och lära känna […] Läs mer

Entreprenörskapsstrategi

Vi behöver fler entreprenörer i Värmland. Därför har Region Värmland tagit fram en strategi för att uppmuntra till ökat entreprenörskap, en strategi för hur vi ska jobba för fler entreprenörer. Värmlandsstrategin är en paraplystrategi som pekar ut vad vi behöver göra, men inte hur. Därför kopplas befintliga och kommande handlingsplaner och strategier inom flera områden till Värmlandsstrategin för att konkretisera […] Läs mer

Schyst! Jämlik kommunikation

Väldigt många arbetar med kommunikation i någon form, även om vi inte tänker på det. Du och många fler skriver e-post och brev, inbjudningar, rapporter, handlägger ärenden, förbereder digitala presentationer, deltar i diskussioner, producerar innehåll till hemsidor och trycksaker, programblad och annonser. Syftet med Schyst! är att inspirera till ett språk- och bildbruk som inte […] Läs mer

Regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering

Värmlandsstrategin är en paraplystrategi för hela Värmland som pekar ut vad vi behöver göra, men inte hur. Därför kopplas befintliga och kommande handlingsplaner och strategier inom flera områden till Värmlandsstrategin. Dessa konkretiserar på så sätt Värmlandsstrategins åtgärder genom att peka ut bland annat roller och ansvar. Forsknings- och innovationsstrategin som antagits ska vara ett verktyg för en […] Läs mer

Värmland läser

Läsförståelsen sjunker och framför allt unga läser allt mindre. Läsandet ligger till grund för mycket och påverkar såväl studier som arbetsliv. Därför har satsningar på läsfrämjande blivit allt viktigare. Region Värmland vill bidra till att öka läsandet hos såväl ung som gammal. I november inleds därför kampanjen Värmland läser. Värmland läser vill bidra till ökad […] Läs mer

Filmskapande i Grums

I projektet använder man filmen som ett redskap för att kommunicera och relatera till sin nya livssituation, skapa mening och ha kul. Målgruppen är nyanlända ungdomar boende på HVB-hem. Projektet syftar till att ge individerna en möjlighet till kontaktytor med orten de bor på och till andra barn, ungdomar och vuxna. Projektet har sin verksamhet […] Läs mer

Värmland i framtiden

Värmland i framtiden var en konferens för dig som på något sätt arbetar med frågor som påverkar den regionala utvecklingen. Dagen tog avstamp i Värmlandsstrategin 2014-2020 och utgjorde ett tillfälle för avstämning gentemot de 33 mål som Värmland jobbar mot men också ett tillfälle till ny kunskap om hur vi kan ta oss an våra utmaningar.  […] Läs mer

Kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla nya tankar och idéer? Vill du ha möjligheten att bidra till innehållet i utbildningen av framtidens arbetskraft? Vill du öppna upp dörrar till oväntade samarbeten och framtida rekryteringar genom att vara synlig som arbetsgivare på universitetet? Tillsammans med Karlstads universitet bjuder Handelskammaren in till en förmiddag med fokus på kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft! […] Läs mer