Bygga upp testpark för Solenergi och energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening har byggt upp en testpark där universitet, högskolor, studenter och innovationsbolag kan träffas och utveckla/testa lösningar för morgondagens system för solenergi och energisystem. Målet är att skapa nya, gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.

”Glava Energy Science Center” för förnybar energi och energisystem

Vid Glava Energy Science Center kan man öka sin kunskap och lära sig mer om förnybar energi och energisystem. Målet är att öka teknikintresseet kring förnybar energi hos unga. Ett speciellt fokus läggs att skapa morgondagens ingenjörer genom att skapa ett teknikintresse i allmänhet och för förnybar energi i synnerhet. Pedagogikmodellen är entreprenöriellt lärande för att ge grund för morgondagens entreprenörer. […] Läs mer

Strategi för Region Värmlands folkhögskolor

I arbetet med att ta fram en ny strategi för Region Värmlands folkhögskolor 2016-2020 har man i planeringen bland annat utgått från Värmlandsstrategins prioriteringar. Folkhögskolorna kommer under kommande år att fokusera på särskilda åtgärder för grupper som riskerar att hamna långt från arbetsmarknaden; arbetslösa ungdomar, äldre långt från studier och arbete, invandrare och personer med […] Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring

Visit Värmland uppdaterar Värmlands strategi för besöksnäringen och kopplar den bland annat till Värmlandsstrategin. 2009 antogs ”Strategiplan för utveckling av turismen i Värmland” som en del i arbetet med att utveckla destinationen Värmland. Över 250 personer från 110 företag och organisationer med kopplingar till besöksnäringen deltog i arbetet. För att uppdatera planen utifrån de förhållanden […] Läs mer

Lär känna Norge

Närheten till Norge är en viktig del av Värmlands utvecklings- och tillväxtpotential. Genom att bjuda in till ett seminarium 11 november där deltagarna får chansen att bättre lära känna Norge vill Region Värmland hjälpa till med kompetensutvecklingen i Värmland. Region Värmland antog 2012 en Norgestrategi med syftet att bättre kunna dra nytta av den utvecklings- […] Läs mer

Genusutmaningar för en grön ekonomi

Som en del i arbetet med att stärka entreprenörskapet och näringslivsutvecklingen i Värmland arrangerar The Paper Province workshopen ”Genusutmaningar för en grön ekonomi” den 7 oktober. Innovativa miljöer präglas ofta av samarbeten mellan personer som kommer från skilda håll och med olika kompetenser och livserfarenheter. Arbetsplatser och projekt som involverar män och kvinnor, yngre och […] Läs mer

Utbildning om skatter, moms och etablering i Norge

Kunskap är nyckeln för den som vill göra affärer med eller arbeta i Norge. Och Norge är en av nycklarna till Värmlands utveckling. Handelskammaren ordnar därför onsdag 10 september 2014 en specialanpassad heldagsutbildning om skatter, moms och etablering i Norge. Kursbeskrivning: Vad bör jag tänka på när jag säljer varor eller utför arbete i Norge? När behöver […] Läs mer

Vänerns dag

Lördag den 7 juni 2014 anordnar Länsstyrelsen Värmland ”Vänerns dag” på Värmlandskajen i Karlstad. Dagen kommer att fyllas av aktiviteter både på land och i vatten och på plats kommer olika utställare, alla med någon koppling till Vänern, att visa upp sina verksamheter. Vänern är en insjö som många utnyttjar i någon form under hela […] Läs mer