Vidareutveckla Living LAB för Solenergi och Energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening vidareutvecklar Glava Energy Center till ett fullvärdigt LivingLAB för Solenergi och Energisystem.  Under en treårsperiod, fram till 2018, kommer ett antal innovationsprojekt att genomföras med LivingLAB-projektmodellen. I projekten samarbetar högskolestudenter med innovationsbolag med att ta fram morgondagens produkter och tjänster för solenergi och energisystem. Detta skapar nya gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.

Verksamt Värmland

Region Värmland har tagit fram en matchningstjänst på Verksamt.se/varmland som tydliggör för företag i Värmland vilken rådgivare som är rätt för just dem, just nu, utifrån deras problem och önskemål. Tjänsten är en tydlig paketering av det företagsstödjande systemet i Värmland som gör det lättare för företag att hitta rätt. Vilket i sig leder till att aktörer kan lära sig […] Läs mer

Oslo-Stockholm 2:55

Nybildade bolaget Oslo-Stockholm 2:55 arbetar för en driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan tar högst tre timmar mellan Oslo och Stockholm. Under politikerveckan i Almedalen 2014 gjorde Karlstads kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun en gemensam avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att proaktivt samverka för en snabbare och driftsäker […] Läs mer

Norgeprogram

Handelskammaren Värmland har extra stort fokus på Norge när det gäller internationell handel, eftersom 57 procent av alla värmländska företag med över fem anställda gör affärer på den norska marknaden. Norge har stor betydelse för Sverige. Unikt för Värmland är närheten till Oslo, en av Europas snabbast växande ekonomier. Närheten till Norge innebär möjligheter för […] Läs mer

Över en kopp

Röda Korset bedriver på ideell bas Överenkopp, ett mentorprojekt i Karlstad. Målgruppen är nyanlända och målet är att underlätta steget in i det svenska samhället. Projektet matchar nyanlända med personer boende i Karlstad. Aktiviteterna är upp till de engagerade. Vissa tar en promenad, andra går på språkcafé ihop eller utövar gemensamma intressen. Tillgången på människor […] Läs mer

Projekt Innovation Park – Hållbar och strategisk verksamhet

Innovation Park ekonomisk förening ska med projektet Hållbar och strategisk verksamhet stärka och utveckla det värmländska innovationssystemet. Målet är att skapa en arena för koordinering av innovativ tillväxt vilket ska ge fler och starkare företag. Arbetet bygger på ett tätt samarbete mellan företag, forskning och företagsfrämjande aktörer. Målet är att innovationssystemet bättre ska ta om hand […] Läs mer

Kvalitetsäkring av studieomdömen och behörigheter

Region Värmlands fem folkhögskolor erbjuder som en större del av sitt utbud Allmän kurs, behörighetsgivande studier i olika former, och vi är bra på att jobba med grupper som ofta står långt från arbetsmarknaden. Men det kan bli bättre. Inför 2016-2020 fokuserar vi på att öka insatserna för att ännu fler deltagare ska nå behörighet […] Läs mer

Expand

Expand är en mötesplats för möjligheter, för människor, för aktivitet och för samtal om frågor som rör öppenhet, mångfald och tillväxt. Expand är för alla som vill se en förändring, som vill ge sig själv möjligheter att utvecklas och förändra. Vår vision är att Expand ska bli Sveriges främsta mötesplats för frågor som rör öppenhet, […] Läs mer

Mätning och uppföljning av 33 mål i Värmlandsstrategin

När Värmlandsstrategin ska genomföras är en viktig del i arbetet att lära av uppföljningarna. Ansvaret med att följa upp målen har regeringen lagt på Region Värmland. De mål som är tillgängliga i den offentliga statistiken kommer följas upp årligen. Genom att målen i Värmlandsstrategin är mätbara kan man efter hand se åt vilket håll utvecklingen […] Läs mer