Höjd kompetens på alla nivåer

I Värmland uppmuntras utbildning och kompetensutveckling hela livet. Alla erbjuds god utbildning utifrån sina förutsättningar. Vi har ett utbildningssystem med hög kvalitet från förskola till högre utbildning. Utbildningsanordnare och arbetsgivare samverkar för att möta arbetslivets behov.

I jämförelse med riket som genomsnitt har Värmland en lägre utbildningsnivå. Dessutom är det stora skillnader i utbildningsnivå mellan kvinnor och män genom hela utbildningskedjan, från grundskola till högre utbildning, och männen halkar efter allt mer. Därför är det viktigt för utvecklingen att visa vilka positiva effekter en höjd utbildningsnivå ger.

För individen handlar det om ökad valfrihet och bättre förutsättningar på arbetsmarknaden, för näringslivet och den offentliga sektorn om att bli mer konkurrenskraftiga. Det tydliga sambandet mellan individers hälsa och utbildningsnivå är av stor  betydelse för den sociala utvecklingen i Värmland.

God tillgång till kunskap och kompetens är en avgörande faktor för att behålla och utveckla ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv och en stark offentlig sektor.

Företagens investeringar är alltmer globalt rörliga och en höjd kompetensnivå är viktig för att attrahera investeringar och arbetskraft. Att människor har möjlighet till att utbilda sig och verka i Värmland är avgörande för den värmländska attraktionskraften. Den pågående generationsväxlingen på Europas arbetsmarknad gör detta arbete ännu viktigare.

För att höja utbildningsnivån och förbättra kompetensmatchningen är det viktigt att utveckla ett starkare samspel mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Vi behöver analysera tillgång och efterfrågan på arbetskraft och använda denna kunskap till att anpassa de nuvarande utbildningarna efter behoven, men även utveckla nya som svarar mot arbetsmarknadens behov. Det är också viktigt att ta vara på ungas intresse och tillgångar för att utveckla såväl utbildningssystem som företag. Arbetsgivare behöver engagera sig i
skolan redan i ett tidigt skede.

Aktiviteter i att-göra-listan inom det prioriterade området Höjd kompetens på alla nivåer