Rotary Karlstad Integration

De fem klubbarna med ca 350 medlemmar har gemensamt bildat en arbetsgrupp för att tillsamens bidra till en bättre integration av nyanlända. Till att börja med har vi bestämt oss för att fokusera på att ge nyanlända med uppehållstillstånd tillgång till våra medlemmars kompetenser och kontaktnät genom att erbjuda branschmentorer. Med det menar vi en personlig kontaktperson (eller […] Läs mer

Öppenhet – Ja tack!

Den 7 december 2015 startade en kampanj för att minska främlingsfientlighet och underlätta möten mellan Karlstadsbor och nyanlända. Vi vill visa att Karlstad är en stad som är öppen för det som är nytt och annorlunda. Kampanjen består av två delar: Webbplatsen varmtvälkommen.se – en mötesplats där gamla och nya Karlstadsbor kan anmäla sig för att mötas och lära känna […] Läs mer

Vidareutveckla Living LAB för Solenergi och Energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening vidareutvecklar Glava Energy Center till ett fullvärdigt LivingLAB för Solenergi och Energisystem.  Under en treårsperiod, fram till 2018, kommer ett antal innovationsprojekt att genomföras med LivingLAB-projektmodellen. I projekten samarbetar högskolestudenter med innovationsbolag med att ta fram morgondagens produkter och tjänster för solenergi och energisystem. Detta skapar nya gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.

Värmland läser

Läsförståelsen sjunker och framför allt unga läser allt mindre. Läsandet ligger till grund för mycket och påverkar såväl studier som arbetsliv. Därför har satsningar på läsfrämjande blivit allt viktigare. Region Värmland vill bidra till att öka läsandet hos såväl ung som gammal. I november inleds därför kampanjen Värmland läser. Värmland läser vill bidra till ökad […] Läs mer

Kvalitetsäkring av studieomdömen och behörigheter

Region Värmlands fem folkhögskolor erbjuder som en större del av sitt utbud Allmän kurs, behörighetsgivande studier i olika former, och vi är bra på att jobba med grupper som ofta står långt från arbetsmarknaden. Men det kan bli bättre. Inför 2016-2020 fokuserar vi på att öka insatserna för att ännu fler deltagare ska nå behörighet […] Läs mer

Mätning och uppföljning av 33 mål i Värmlandsstrategin

När Värmlandsstrategin ska genomföras är en viktig del i arbetet att lära av uppföljningarna. Ansvaret med att följa upp målen har regeringen lagt på Region Värmland. De mål som är tillgängliga i den offentliga statistiken kommer följas upp årligen. Genom att målen i Värmlandsstrategin är mätbara kan man efter hand se åt vilket håll utvecklingen […] Läs mer

Värmland i framtiden

Värmland i framtiden var en konferens för dig som på något sätt arbetar med frågor som påverkar den regionala utvecklingen. Dagen tog avstamp i Värmlandsstrategin 2014-2020 och utgjorde ett tillfälle för avstämning gentemot de 33 mål som Värmland jobbar mot men också ett tillfälle till ny kunskap om hur vi kan ta oss an våra utmaningar.  […] Läs mer

Kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla nya tankar och idéer? Vill du ha möjligheten att bidra till innehållet i utbildningen av framtidens arbetskraft? Vill du öppna upp dörrar till oväntade samarbeten och framtida rekryteringar genom att vara synlig som arbetsgivare på universitetet? Tillsammans med Karlstads universitet bjuder Handelskammaren in till en förmiddag med fokus på kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft! […] Läs mer

Bygga upp testpark för Solenergi och energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening har byggt upp en testpark där universitet, högskolor, studenter och innovationsbolag kan träffas och utveckla/testa lösningar för morgondagens system för solenergi och energisystem. Målet är att skapa nya, gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.

”Glava Energy Science Center” för förnybar energi och energisystem

Vid Glava Energy Science Center kan man öka sin kunskap och lära sig mer om förnybar energi och energisystem. Målet är att öka teknikintresseet kring förnybar energi hos unga. Ett speciellt fokus läggs att skapa morgondagens ingenjörer genom att skapa ett teknikintresse i allmänhet och för förnybar energi i synnerhet. Pedagogikmodellen är entreprenöriellt lärande för att ge grund för morgondagens entreprenörer. […] Läs mer