Akademin för smart specialisering

Region Värmland och Karlstads universitet driver tillsammans Akademin för smart specialisering, en plattform för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet.  Akademin för smart specialisering ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna, och den ska stärka de värmländska forskningsmiljöerna. Ett av målen är att forskningen […] Läs mer

Analys av företagens behov på tågsträckan Stockholm – Oslo

Nu gör Handelskammaren Värmland, tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, en unik övergripande analys av vad företagen har behov av på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo. Genom en stor enkätundersökning vill Handelskamrarna i Värmland och Mälardalen ta fram en övergripande bild av näringslivets behov vad gäller tåg mellan Stockholm och Oslo – såväl kortsiktiga, nutida behov som långsiktiga framtida behov […] Läs mer

Öppenhet – Ja tack!

Den 7 december 2015 startade en kampanj för att minska främlingsfientlighet och underlätta möten mellan Karlstadsbor och nyanlända. Vi vill visa att Karlstad är en stad som är öppen för det som är nytt och annorlunda. Kampanjen består av två delar: Webbplatsen varmtvälkommen.se – en mötesplats där gamla och nya Karlstadsbor kan anmäla sig för att mötas och lära känna […] Läs mer

Vidareutveckla Living LAB för Solenergi och Energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening vidareutvecklar Glava Energy Center till ett fullvärdigt LivingLAB för Solenergi och Energisystem.  Under en treårsperiod, fram till 2018, kommer ett antal innovationsprojekt att genomföras med LivingLAB-projektmodellen. I projekten samarbetar högskolestudenter med innovationsbolag med att ta fram morgondagens produkter och tjänster för solenergi och energisystem. Detta skapar nya gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.

Entreprenörskapsstrategi

Vi behöver fler entreprenörer i Värmland. Därför har Region Värmland tagit fram en strategi för att uppmuntra till ökat entreprenörskap, en strategi för hur vi ska jobba för fler entreprenörer. Värmlandsstrategin är en paraplystrategi som pekar ut vad vi behöver göra, men inte hur. Därför kopplas befintliga och kommande handlingsplaner och strategier inom flera områden till Värmlandsstrategin för att konkretisera […] Läs mer

Verksamt Värmland

Region Värmland har tagit fram en matchningstjänst på Verksamt.se/varmland som tydliggör för företag i Värmland vilken rådgivare som är rätt för just dem, just nu, utifrån deras problem och önskemål. Tjänsten är en tydlig paketering av det företagsstödjande systemet i Värmland som gör det lättare för företag att hitta rätt. Vilket i sig leder till att aktörer kan lära sig […] Läs mer

Norgeprogram

Handelskammaren Värmland har extra stort fokus på Norge när det gäller internationell handel, eftersom 57 procent av alla värmländska företag med över fem anställda gör affärer på den norska marknaden. Norge har stor betydelse för Sverige. Unikt för Värmland är närheten till Oslo, en av Europas snabbast växande ekonomier. Närheten till Norge innebär möjligheter för […] Läs mer

Regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering

Värmlandsstrategin är en paraplystrategi för hela Värmland som pekar ut vad vi behöver göra, men inte hur. Därför kopplas befintliga och kommande handlingsplaner och strategier inom flera områden till Värmlandsstrategin. Dessa konkretiserar på så sätt Värmlandsstrategins åtgärder genom att peka ut bland annat roller och ansvar. Forsknings- och innovationsstrategin som antagits ska vara ett verktyg för en […] Läs mer

Kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla nya tankar och idéer? Vill du ha möjligheten att bidra till innehållet i utbildningen av framtidens arbetskraft? Vill du öppna upp dörrar till oväntade samarbeten och framtida rekryteringar genom att vara synlig som arbetsgivare på universitetet? Tillsammans med Karlstads universitet bjuder Handelskammaren in till en förmiddag med fokus på kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft! […] Läs mer

Bygga upp testpark för Solenergi och energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening har byggt upp en testpark där universitet, högskolor, studenter och innovationsbolag kan träffas och utveckla/testa lösningar för morgondagens system för solenergi och energisystem. Målet är att skapa nya, gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.