Akademin för smart specialisering

Region Värmland och Karlstads universitet driver tillsammans Akademin för smart specialisering, en plattform för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet.  Akademin för smart specialisering ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna, och den ska stärka de värmländska forskningsmiljöerna. Ett av målen är att forskningen […] Läs mer

Vidareutveckla Living LAB för Solenergi och Energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening vidareutvecklar Glava Energy Center till ett fullvärdigt LivingLAB för Solenergi och Energisystem.  Under en treårsperiod, fram till 2018, kommer ett antal innovationsprojekt att genomföras med LivingLAB-projektmodellen. I projekten samarbetar högskolestudenter med innovationsbolag med att ta fram morgondagens produkter och tjänster för solenergi och energisystem. Detta skapar nya gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.

Regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering

Värmlandsstrategin är en paraplystrategi för hela Värmland som pekar ut vad vi behöver göra, men inte hur. Därför kopplas befintliga och kommande handlingsplaner och strategier inom flera områden till Värmlandsstrategin. Dessa konkretiserar på så sätt Värmlandsstrategins åtgärder genom att peka ut bland annat roller och ansvar. Forsknings- och innovationsstrategin som antagits ska vara ett verktyg för en […] Läs mer

Värmland i framtiden

Värmland i framtiden var en konferens för dig som på något sätt arbetar med frågor som påverkar den regionala utvecklingen. Dagen tog avstamp i Värmlandsstrategin 2014-2020 och utgjorde ett tillfälle för avstämning gentemot de 33 mål som Värmland jobbar mot men också ett tillfälle till ny kunskap om hur vi kan ta oss an våra utmaningar.  […] Läs mer

Kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla nya tankar och idéer? Vill du ha möjligheten att bidra till innehållet i utbildningen av framtidens arbetskraft? Vill du öppna upp dörrar till oväntade samarbeten och framtida rekryteringar genom att vara synlig som arbetsgivare på universitetet? Tillsammans med Karlstads universitet bjuder Handelskammaren in till en förmiddag med fokus på kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft! […] Läs mer

Bygga upp testpark för Solenergi och energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening har byggt upp en testpark där universitet, högskolor, studenter och innovationsbolag kan träffas och utveckla/testa lösningar för morgondagens system för solenergi och energisystem. Målet är att skapa nya, gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.

”Glava Energy Science Center” för förnybar energi och energisystem

Vid Glava Energy Science Center kan man öka sin kunskap och lära sig mer om förnybar energi och energisystem. Målet är att öka teknikintresseet kring förnybar energi hos unga. Ett speciellt fokus läggs att skapa morgondagens ingenjörer genom att skapa ett teknikintresse i allmänhet och för förnybar energi i synnerhet. Pedagogikmodellen är entreprenöriellt lärande för att ge grund för morgondagens entreprenörer. […] Läs mer