Analys av företagens behov på tågsträckan Stockholm – Oslo

Nu gör Handelskammaren Värmland, tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, en unik övergripande analys av vad företagen har behov av på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo. Genom en stor enkätundersökning vill Handelskamrarna i Värmland och Mälardalen ta fram en övergripande bild av näringslivets behov vad gäller tåg mellan Stockholm och Oslo – såväl kortsiktiga, nutida behov som långsiktiga framtida behov […] Läs mer

Business Värmland

Business Värmland är ett funktionellt etableringsstöd som skapar förutsättning för tillväxt, förnyelse och konkurrenskraft i det värmländska näringslivet. Projektet, som inleddes 2015, arbetar med etableringsfrågor men även med att öka kontaktytor mot norska marknaden och öppna för möjligheter till export. Business Värmland ska under tre år bygga upp en stadigvarande organisation som positionerar Värmland som en ledande affärsregion.

Vidareutveckla Living LAB för Solenergi och Energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening vidareutvecklar Glava Energy Center till ett fullvärdigt LivingLAB för Solenergi och Energisystem.  Under en treårsperiod, fram till 2018, kommer ett antal innovationsprojekt att genomföras med LivingLAB-projektmodellen. I projekten samarbetar högskolestudenter med innovationsbolag med att ta fram morgondagens produkter och tjänster för solenergi och energisystem. Detta skapar nya gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.

Oslo-Stockholm 2:55

Nybildade bolaget Oslo-Stockholm 2:55 arbetar för en driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan tar högst tre timmar mellan Oslo och Stockholm. Under politikerveckan i Almedalen 2014 gjorde Karlstads kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun en gemensam avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att proaktivt samverka för en snabbare och driftsäker […] Läs mer

Norgeprogram

Handelskammaren Värmland har extra stort fokus på Norge när det gäller internationell handel, eftersom 57 procent av alla värmländska företag med över fem anställda gör affärer på den norska marknaden. Norge har stor betydelse för Sverige. Unikt för Värmland är närheten till Oslo, en av Europas snabbast växande ekonomier. Närheten till Norge innebär möjligheter för […] Läs mer

Värmland i framtiden

Värmland i framtiden var en konferens för dig som på något sätt arbetar med frågor som påverkar den regionala utvecklingen. Dagen tog avstamp i Värmlandsstrategin 2014-2020 och utgjorde ett tillfälle för avstämning gentemot de 33 mål som Värmland jobbar mot men också ett tillfälle till ny kunskap om hur vi kan ta oss an våra utmaningar.  […] Läs mer

Bygga upp testpark för Solenergi och energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening har byggt upp en testpark där universitet, högskolor, studenter och innovationsbolag kan träffas och utveckla/testa lösningar för morgondagens system för solenergi och energisystem. Målet är att skapa nya, gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.