Green Drive Region/Budkavlen

Interreg-projektet Green Drive Region samarbetar över gränserna för att öka andelen fossilfria drivmedel i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus och Hedmark. Målet är att 10 procent av vägtrafiken ska vara fossiloberoende i slutet av 2018. Projektets uppdrag är att informera och sprida kunskap i riktning mot målet. Detta görs bland annat genom informationsturnén ”budkavlen” som ska besöka kommuner i hela projektområdet. Under […] Läs mer

Akademin för smart specialisering

Region Värmland och Karlstads universitet driver tillsammans Akademin för smart specialisering, en plattform för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet.  Akademin för smart specialisering ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna, och den ska stärka de värmländska forskningsmiljöerna. Ett av målen är att forskningen […] Läs mer

Rotary Karlstad Integration

De fem klubbarna med ca 350 medlemmar har gemensamt bildat en arbetsgrupp för att tillsamens bidra till en bättre integration av nyanlända. Till att börja med har vi bestämt oss för att fokusera på att ge nyanlända med uppehållstillstånd tillgång till våra medlemmars kompetenser och kontaktnät genom att erbjuda branschmentorer. Med det menar vi en personlig kontaktperson (eller […] Läs mer

Analys av företagens behov på tågsträckan Stockholm – Oslo

Nu gör Handelskammaren Värmland, tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, en unik övergripande analys av vad företagen har behov av på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo. Genom en stor enkätundersökning vill Handelskamrarna i Värmland och Mälardalen ta fram en övergripande bild av näringslivets behov vad gäller tåg mellan Stockholm och Oslo – såväl kortsiktiga, nutida behov som långsiktiga framtida behov […] Läs mer

Ett jämställt Värmland

Länsstyrelsen i Värmland har med sajten Ettjamstalltvarmland.nu tagit nästa steg i arbetet med att nå visionen ”Ett jämställt Värmland”. Genom ett enkelt anslutningssystem kan stora och små aktörer visa upp, ansluta och utveckla sitt jämställdhetsarbete. På knappt en månad har över 50 organisationer valt att ansluta sig på www.ettjamstalltvarmland.nu. Och fler ska det bli! Under 2016 kommer det […] Läs mer

En testbädd i verkligheten

Projektet syftar till att skapa en arena, en ”testbädd i verkligheten” för att med ny och framtida teknologi utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter kopplat till digitala innovationer, kreativt tänkande och tekniskt utveckling. Testbädden utgörs av operativa verksamheter i kommuner, landsting och andra samhällsnyttiga tjänsteproducenter i form av sjukhus, vård- och omsorgsenheter, akutverksamheter, hemtjänst, skola/utbildning, social-, äldre-, och barnomsorg […] Läs mer

Matregionen Värmland

Nifa, branschförening för värmländska matföretag, driver för närvarande ett treårigt EU-projekt, ”Matregionen Värmland”. Huvudmålet med projektet är att öka lönsamheten och innovationsgraden för de värmländska matföretagarna genom affärsutveckling, bättre samverkan och tydligare profilering av Värmland med hjälp av matens identitet och ursprung.  Är du matföretagare som vill ta fram nya värmländska produkter, utvecklas, öka din lönsamhet och […] Läs mer

Smaka på Värmland

Som en del i förverkligandet av regeringens vision om Sverige som matland och för att stärka de lokala producenterna arrangerar Hushållningssällskapet, på initiativ av Landshövdingen i Värmland, årligen en årlig stor regional matfestival i Värmland. En mäktig manifestation av lokal värmländsk mat producerad på värmländska råvaror. Sverige – det nya matlandet var en vision som lades fram […] Läs mer

Öppenhet – Ja tack!

Den 7 december 2015 startade en kampanj för att minska främlingsfientlighet och underlätta möten mellan Karlstadsbor och nyanlända. Vi vill visa att Karlstad är en stad som är öppen för det som är nytt och annorlunda. Kampanjen består av två delar: Webbplatsen varmtvälkommen.se – en mötesplats där gamla och nya Karlstadsbor kan anmäla sig för att mötas och lära känna […] Läs mer

Vidareutveckla Living LAB för Solenergi och Energisystem

Glava Energy Center Ekonomisk Förening vidareutvecklar Glava Energy Center till ett fullvärdigt LivingLAB för Solenergi och Energisystem.  Under en treårsperiod, fram till 2018, kommer ett antal innovationsprojekt att genomföras med LivingLAB-projektmodellen. I projekten samarbetar högskolestudenter med innovationsbolag med att ta fram morgondagens produkter och tjänster för solenergi och energisystem. Detta skapar nya gröna arbetstillfällen i en tillväxtbransch.