Värmlands styrkor

Det finns många tillgångar i Värmland. Bland dem finns det några som utmärker sig på så vis att de tillsammans kan ge Värmland en konkurrensfördel gentemot andra regioner. Om vi drar nytta av våra styrkor och kraftsamlar kring dem både i vårt utvecklings- och marknadsföringsarbete kan vi stärka vår position ytterligare. 

Utvecklingen av Värmland behöver bygga på det vi redan är bra på och kända för. Styrkorna är vår gemensamma plattform för vår utveckling och marknadsföring.

Värmlandsstrategin innehåller åtta styrkor för Värmland. Var och en för sig är de inte unika. Men tillsammans förmerar de varandra och utgör Värmlands särprägel. Några av styrkorna förknippas redan starkt med Värmland idag. Andra är inte så kända utanför länet, men de har stor betydelse för Värmlands utveckling.

Vi ska på sikt flytta fram våra positioner och stärka vår konkurrenskraft genom att bygga vidare på våra redan kända styrkor. Samtidigt ska vi öka kännedomen om de styrkor som inte är så kända.

Målet är att nå visionen Värmland – ett skönare liv.

De åtta styrkorna