Länken till Oslo

Norge har stor betydelse för Sverige både vad gäller utveckling och kulturellt utbyte. Unikt för just Värmland är dock närheten till Oslo, som är vår närmaste storstad och en av Europas snabbast växande ekonomier. Det geografiska läget mellan Oslo, Stockholm och Göteborg ger Värmland en konkurrensfördel. Närheten innebär många möjligheter för båda länderna i form av en större närmarknad för företag, kompetens, arbetspendling, handel, etableringar och investeringar.

Styrka

Norge har stor betydelse för Sverige både vad gäller utveckling och kulturellt utbyte. Unikt för just Värmland är dock närheten till Oslo, som är vår närmaste storstad och en av Europas snabbast växande ekonomier. Det geografiska läget mellan Oslo, Stockholm och Göteborg ger Värmland en konkurrensfördel. Närheten innebär många möjligheter för båda länderna i form av en större närmarknad för företag, kompetens, arbetspendling, handel, etableringar och investeringar.

Norge, och särskilt Oslo, utgör en viktig arbetsmarknad för boende i Värmland. Varje vecka pendlar cirka 5 400 personer från sitt boende i Värmland till ett arbete i Norge. Den stora arbetspendlingen har resulterat i att delar av Värmland ingår i Oslos lokala arbetsmarknadsregion.

Utöver arbetspendlingen är det många som flyttar mellan Värmland och Norge. Det är vanligare än att flytta till eller från Stockholm eller Göteborg.

Norge är en av Värmlands största handelspartner och företagen i Värmland betonar starkt vikten av kopplingen till Oslo. Särskilt den värmländska IT-branschen och underleverantörer till offshore-industrin har de senaste åren närmat sig den norska marknaden.

Gränshandeln i Värmland är viktig för den svenska ekonomin. Under 2012 omsatte den norska gränshandeln 2,7 miljarder norska kronor i Värmland. För hela landet var den siffran 10,8 miljarder. Runt en fjärdedel av den betydande norska gränshandeln sker alltså i Värmland.

Utmaningar

Närheten till det expansiva Oslo är underutnyttjad. För att Värmland ska kunna dra full nytta av sitt geografiska läge behöver infrastrukturen förbättras. Att arbeta med tillgängligheten till, från och inom Värmland är därför avgörande och en  förutsättning för att utveckla en mer attraktiv och konkurrenskraftig region.

En utmaning är att få fler norska företag att etablera sig på den här sidan gränsen. Idag är det många som är bosatta i Värmland som pendlar till Oslo och resten av Norge för att arbeta där, något som kan medföra kompetensbrist i Värmland inom vissa områden. Det är också vanligt att norska företag handlar av företag i Värmland, men det är få som tar chansen att etablera sig här, trots det lägre kostnadsläget.

En utmaning är också att trots det gynnsamma löneläget i Norge få fler människor i Värmland att gå längre i utbildningskedjan.

Aktiviteter i att-göra-listan inom styrkan Länken till Oslo

De åtta styrkorna