Berättartraditionen

Berättartraditionen är unik för Värmland och den är en viktig del av den värmländska identiteten. Värmland har och har haft många kända berättare och utvecklingen fortsätter inom konstformer som teater, litteratur, musik, dans, bildkonst och konsthantverk tack vare en stor mängd utövande konstnärer. Kulturen spelar fortfarande en stor roll i Värmland och den har fått en allt viktigare plats i diskussionerna om regionernas utveckling. 

Styrka

Berättartraditionen är unik för Värmland och den är en viktig del av den värmländska identiteten. Värmland har och har haft många kända berättare och utvecklingen fortsätter inom konstformer som teater, litteratur, musik, dans, bildkonst och konsthantverk tack vare en stor mängd utövande konstnärer. Kulturen spelar fortfarande en stor roll i Värmland och den har fått en allt viktigare plats i diskussionerna om regionernas utveckling.

Värmland har ett stort och varierat utbud av musik- och sportevenemang och besöksmål och den växande värmländska besöksnäringen tar sin utgångspunkt i Värmlands rika kulturlandskap och naturrikedomar. Också de kulturella och kreativa näringarna i Värmland bidrar till tillväxt och utveckling, och det är näringar som har potential att utvecklas ännu mer i länet.

Jämfört med resten av landet håller kulturverksamheterna här hög kvalitet och kulturlivet är en viktig varumärkesbärare för Värmland.

Insatser inom kulturområdet kan ha betydelse för människors kreativitet, den kan stärka lokala och regionala identiteter, öka attraktionskraften samt bidra till ett öppnare och kreativare klimat.

Kulturen har även ett viktigt värde i sig själv, genom sin betydelse för individerna och samhället. Med fler skapande individer i befolkningen och ett stort utbud av kultur så ökar möjligheterna för en plats att växa och locka till sig kreativa människor, nya företag och investeringar.

Utmaningar

För att berättartraditionen fortsatt ska vara en styrka krävs det att vi inte bara bygger vidare på det vi har. Att visa på nya former av kultur, inte bara de gamla storheterna, är viktigt.

Vidare är det angeläget att göra Värmlands rika och högkvalitativa kulturliv och berättartradition mer kända utanför Värmland.

För Värmland är det viktigt att sträva efter en balans så att hela Värmland har tillgång till ett mångsidigt kulturutbud. Det framtida kulturlivet i Värmland formas i stor utsträckning av konstnärer, kulturskapare och entreprenörer med visioner och egensinne. För att detta ska vara fortsatt möjligt måste den nationella, regionala och lokala kulturpolitiken skapa en gynnsam jordmån för dem som på olika sätt bidrar till att ge Värmland en stark kulturprofil.

Förmågan att kunna se besökare som medskapande i kulturlivet kommer troligen bli en allt viktigare framgångsfaktor.

Aktiviteter i att-göra-listan inom styrkan Berättartraditionen

De åtta styrkorna